Voorwaarden

1.Ik ben gebonden aan reglementen van de begraafplaatsen e.d.
2.Vergunningsleges is voor eigen rekening van de opdrachtgever.
3. Bij het aangaan van een abonnement wordt gekeken naar de staat van het    te onderhouden monument (graf).
4. Indien nodig zal er eerst onderhoud plaatsvinden.
5.Geldigheidstermijn van een offerte is altijd 14 dagen, na dagtekening.
6.Bij een bevestiging van een offerte dient u een eerste aanbetaling te doen van 25% van het offerte bedrag.
7. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 8 dagen na dagtekening te zijn betaald.
8.Abonnementen dienen vooraf aan de werkzaamheden betaald te worden.
9.Verdere betalingsvoorwaarden worden meegestuurd met de factuur.
10.Abonnementen gelden per kalenderjaar en worden elk jaar geÏndexeerd.
11.Geen opzegtermijn van het contract
12.Uit respect voor de overledene en nabestaanden, voer ik de werkzaamheden in rust en met eerbied uit.
13.Ik vraag een kilometervergoeding van 35 cent per gereden kilometer.
14. Tol voor de Westerscheldetunnel wordt apart in rekening gebracht.

 

BTW vrijgesteld op grond van art. 25 wet OB

(1 januari 2021)